گزارش کاراموزی کامپیوتر شهرداری

گزارش کاراموزی کامپیوتر شهرداری

گزارش کاراموزی کامپیوتر شهرداری

گزارش کاراموزی کامپیوتر شهرداری

*********

فهرست  شکل ها

1-پيشگفتار. 7

2- معرفي محل كار آموزي. 9

شكل 2-1-چارت سازماني شهرداري منطقه 19. 11

3- فعاليت هاي انجام شده 13

شكل 3-1- مراحل آماده شدن یک صفحه وب پویا با تاکید بر روش client-side. 17

شكل 3-2- مراحل آماده شدن یک صفحه پویا با تاکید بر روش هایserver-side. 19

4- تجزيه و تحليل سيستم 24

شكل 4-1- نمودار سطح صفر. 25

شكل 4-2- نمودار سطح يك. 26

5-پايگاه داده 27

شكل 5-1- ساخت پايگاه داده 28

شكل 5-2-  انتخاب نام پايگاه داده 29

شكل 5-3- ساخت جدول. 29

شكل 5-4- دياگرام جداول. 30

6- نرم افزار هاي مورد استفاده 31

شكل6-1- صفحه نخست نرم افزار. 31

شكل6-2- طراحي در قسمت كد نويسي. 32

شكل6-3- طراحي در قسمت split 32

شكل6-4- طراحي در قسمت design. 33

شكل6-5- منوي properties 33

7- طراحی وب سایت. 35

شكل 7-1- نماي كلي قالب  سايت.. 37

شكل7-2- header  سايت.. 38

سكل7-3- منوي سايت.. 38

شكل7-4- بدنه اصلي سايت(body) 39

شكل 7-5- بخشright سايت.. 40

شكل7-6- footer سايت.. 42

8-صفحات سايت. 43

شكل8-1- صفحه نخست.. 43

شكل8-2- صفحه آموزش... 44

شكل8-3- صفحه دانلود 45

شكل8-4- دانلود عكس... 45

شكل8-5- بازديد عكس... 46

شكل8-6- عكس ها در سايز بزرگ تر. 46

شكل8-7- دانلود موزيك. 47

شكل8-8- دانلود كتاب.. 47

شكل8-9- انتخاب زبان كتاب.. 48

شكل8-10- انتخاب كتاب.. 48

شكل8-11- نقشه منطقه 19. 49

شكل8-12-نقشه ناحيه 3. 50

شكل8-13- اعلام مشكلات.. 51

شكل8-14-  ورود كارشناس... 55

شكل8-15- ورود نام كارشناس... 56

شكل8-16- مشكلات ارجاع داده شده 56

شكل8-17-ثبت حل مشكل. 57

شكل8-18- تاييد ثبت حل مشكل. 58

شكل8-19- ورود مدير. 59

شكل8-20-فعاليت هاي مدير. 59

شكل8-21- ورود نام كارشناس ،جهت بررسي عملكرد او. 60

شكل8-22-نمونه عملكرد كارشناسان. 60

شكل8-23- بررسي مشكلات حل نشده 61

شكل8-24- ثبت كارشناس جديد 62

 

-پيشگفتار

1-1- مقدمه

با گسترش عصر ارتباطات و دنياي اينترنت سايت ها و گروه هاي زيادي در اينترنت مشغول به كار شده اند  كه روز به روز هم به تعداد آنها افزوده مي‌شود. با اين وجود  شركت ها و سازمان هاي مختلف اقدام به طراحي سايت براي ارگان هاي خود نموده اند به عنوان مثال تقريبا تمامي دانشگاه هاي كشور براي اطلاع رساني به دانشجويان خود و ديگر امكانات آموزشي از جمله انتخاب واحد اينترنتي داراي سايت مي‌باشند.

)****************

فایل دریافتی شما : 

فایل زیپ حاوی یک فایل ورود  word قابل ویرایش .doc

تعداد صفحات 70


خرید آنلاین